IZEN voorziet 5.000 huishoudens van hernieuwbare energie met bouw nieuw zonnepark in Hemmen

Hemmen (Nederland), 29 september 2023 - Onlangs werd in de gemeente Overbetuwe, in de provincie Gelderland, het Zonnepark Hemmen officieel geopend. De installatie telt maar liefst 37.736 fotovoltaïsche panelen en is goed voor 24,81 megawattpiek aan groene stroom, waarmee in de energiebehoefte van ongeveer vijfduizend huishoudens voorzien kan worden. IZEN, het merk van VINCI Energies dat zich richt op 100% slimme energie, was als EPC-contractor (Engineering, Procurement and Construction) verantwoordelijk voor de realisatie van het park. Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel.

Een stuk weiland van 20 hectare langs de Rijksweg A15, tussen de Betuwelijn en de spoorlijn Arnhem-Tiel: dat is waar IZEN in september 2022 in opdracht van Zonnepark Hemmen B.V. begon met de bouw van de installatie.

Expertise en creativiteit

De aanleg van dit zonnepark bracht heel wat uitdagingen met zich mee: het terrein ligt langs een spoorlijn, bovendien wordt het doorkruist door een hoogspanningslijn en lopen er ook nog ondergrondse persrioolleidingen. We hebben dus al onze creativiteit en jarenlange ervaring en expertise moeten aanwenden om die praktische obstakels te overwinnen. Ook de barre weersomstandigheden tijdens de bouw maakten de taak er niet gemakkelijker op. Ondanks die bemoeilijkende factoren hebben we het project met succes kunnen voltooien, en is het zonnepark al sinds midden april operationeel. De resultaten spreken voor zich!”, zegt Tom Van den Oetelaar, de verantwoordelijke projectleider bij IZEN.

Een buitengewoon team

Wat ik enorm waardeer is dat IZEN steeds heel transparant was in de communicatie. Ik heb het voorrecht gehad om met een buitengewoon team samen te werken. De aanleg is heel goed verlopen en ik ben trots op wat we samen hebben kunnen realiseren”, zo beaamt Frans Van Lynden, initiatiefnemer van het Zonnepark Hemmen in naam van de gelijknamige B.V.

Als rentmeester staat Van Lynden in voor het beheer van landgoederen, wandelpaden, pachtgronden… Duurzaamheid staat daarbij centraal, getuige daarvan het initiatief voor het Zonnepark.

Groene stroom voor het goede doel

De stroom die het zonnepark genereert, is tot eind 2027 verkocht aan Greenchoice, die op haar beurt de energie verder verhandelt. De komende jaren is besloten om van de opbrengst 50.000 euro beschikbaar te stellen voor lokale (duurzaamheids)projecten op het landgoed Hemmen (20.000 euro) en ten behoeve van mensen die in armoede leven in de gemeente Overbetuwe (30.000 euro), waar Hemmen deel van uitmaakt.

Gespecialiseerde partners

De realisatie is mede tot stand gekomen dankzij gespecialiseerde partners: Encon voor de technische verificatie en bouwbegeleiding; Enpact voor het verkrijgen van een SDE++-subsidie, financiering, verzekering en de stroomafnameovereenkomst; en de firma Overmorgen voor de vergunningverlening.