Leveranciers

Intelligenter, mobieler, meer verbonden en duurzamer: de wereld evolueert elke dag. VINCI Energies voert tal van projecten uit die bijdragen aan de verbetering van het dagelijks leven en het vormgeven van de wereld van morgen.

U wenst samen te werken met ons?

Bent u een bestaande of nieuwe leverancier/onderaannemer van VINCI Energies Belgium of haar dochterbedrijven of hebt u innovatieve voorstellen, contacteer ons dan via het formulier.

Nuttige links

Onze normen en waarden

Onze diepgewortelde waarden (ondernemerschap, autonomie, verantwoordelijkheid, vertrouwen en solidariteit) zijn de drijvende kracht achter onze cultuur van dienstverlening en het managementmodel van VINCI Energies. Tevens vormen zij een inspiratiebron voor ons beleid rond sociale en ecologische verantwoordelijkheid.

Wij willen een verantwoordelijke partner in de samenleving zijn, die integer handelt ten opzichte van medewerkers, klanten, zakenpartners en aandeelhouders, maar ook ten opzichte van de bredere gemeenschap waarin we actief zijn. Het past bij onze manier van denken en doen om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven. Daarom zetten we ons in voor de maatschappij via het Fonds VINCI, opgericht in België in 2012, waarbij we mee de strijd voeren tegen elke vorm van uitsluiting, om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te geven.

Onze gedragscode's

Met enkele duizenden nieuwe werknemers die elk jaar tot groep toetreden, is het belangrijk dat wij onze ethische principes duidelijk vastleggen. Dit is het voornaamste doel van de volgende documenten.

Ons aankoopbeleid

Omdat onze visie op succes verder gaat dan onze basis, zetten wij ons in voor de ecologische, sociale en maatschappelijke prestaties van onze onderneming.

VINCI Energies engageert zich om naast criteria als bv. kwaliteit en prijs ook duurzaamheidscriteria te integreren in de aankoopprocedures van alle inkopende departementen. Onze relaties met onze leveranciers zijn gebaseerd op transparantie, duidelijke verantwoordelijkheid en vertrouwen.

We doen zaken met partners die zich inzetten om eerlijk en integer te handelen, waarbij we de hoogste ethische normen in acht nemen.

In ons Ethisch en gedragshandvest leggen we formeel een set gedragsregels vast die gelden voor al onze bedrijven en al onze werknemers. Het wordt gebruikt in combinatie met de gedragscode voor corruptiebestrijding. VINCI-werknemers moeten zich bij hun activiteiten houden aan dit kader ter voorkoming van corruptie. Deze regels zijn ook van toepassing op onze samenwerking met leveranciers en onderaannemers.

Sinds 2003 heeft VINCI het Wereldverdrag van de Verenigde Naties ondertekend en daarmee beloofd de naleving van mensenrechten in zijn invloedssfeer te ondersteunen en bevorderen. Als internationale groep werkt VINCI bij haar projecten en in haar bedrijven met tal van werknemers die we rechtstreeks of via onderaannemers in dienst nemen. De aandacht die wij aan mensen rechten besteden, maakt integraal deel uit van onze humanistische cultuur. Wij geven altijd de prioriteit aan mensen in plaats van aan systemen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze teams onze voornaamste troef vormen, want het is aan hun kwaliteit en inzet te danken dat onze ondernemingen met hun projecten en werven het verschil maken. Onze gedecentraliseerde organisatie en onze managementstijl vloeien voort uit deze humanistische waarden: zij benutten individuele en collectieve initiatieven zoveel mogelijk ter plaatse en berusten op vertrouwen, respect en solidariteit om de professionele ontplooiing van onze medewerkers te bevorderen. Wij streven ernaar om deze visie niet alleen met onze eigen teams te delen, maar ook met alle leveranciers en onderaannemers die aan onze projecten en op onze werven werken.

Gedeelde visie

We willen samenwerken met leveranciers en onderaannemers die ons engagement in duurzaamheid delen. We willen het verschil maken door maatschappelijk verantwoord te ondernemen door middel van duurzaam voorraadbeheer en verantwoorde inkoop. Dit is meer dan alleen het beheren van de naleving: het gaat erom samen te werken met onze partners om een positieve en duurzame impact te hebben.

We laten eveneens onze MVO-procedures toetsen door EcoVadis. EcoVadis helpt ons alert te blijven handelen waardoor we ons MVO-beheersysteem op pijl kunnen houden en waar mogelijk kunnen verbeteren.

Het doel van EcoVadis is om de kwaliteit van het MVO-beheersysteem te evalueren op basis van onze beleidsregels, maatregelen en resultaten. Hierbij evalueren zij ook op de volgende onderwerpen: milieu, arbeidspraktijken & mensenrechten, eerlijke handelspraktijken, duurzame inkoop en de toepassing van de ethische en deontologische codes in de relatie met de bedrijven van onze groep.

Meerwaarde creëren
samen met onze leveranciers en partners

Wij zijn ervan overtuigd dat langetermijnrelaties met onze leveranciers en partners essentieel zijn om sneller en beter op de markt in te spelen.

Samen streven we naar voortdurende verbetering en operationele performantie. We verwachten van onze leveranciers en partners dat ze voldoen aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, ethiek en duurzaamheid. We zullen daartoe duurzaamheidscriteria integreren in het selectieproces van onze leveranciers.

Aankoopportefeuille

De aankopen van materialen en diensten geschieden veelal op projectbasis. Aankoop vertegenwoordigt ca. 55% van de verkoopomzet van onze bedrijven. 45% daarvan zijn diensten en onderaanneming en 55% van ons aankoopvolume wordt besteed aan materialen.

U wenst samen te werken met VINCI Energies of haar dochterbedrijven?

Bent u een bestaande of nieuwe leverancier/onderaannemer van VINCI Energies Belgium of haar dochterbedrijven of hebt u innovatieve voorstellen, contacteer ons dan via het formulier.

VINCI Energies Belgium – NL Leveranciers

Contact form Leveranciers

  • Uw bericht*
  • Max. file size: 98 MB.

    De persoonsgegevens (Aanspreking, achternaam, voornaam, e-mailadres) die met dit formulier verzameld worden, worden alleen doorgestuurd naar de communicatieafdeling van VINCI Energies Belgium. Deze gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te behandelen en u een antwoord te kunnen sturen. Deze gegevens worden nooit verwerkt voor statistische, analytische of commerciële doeleinden. Om veiligheidsredenen wordt het IP-adres van de verzender geregistreerd bij elk contactverzoek via dit formulier.

    Meer weten.

  • Tous les champs marqués d’une * sont obligatoires.