Gemeente Beersel bespaart 2,6 GWh aan energie met ondersteuning van VINCI Facilities

Beersel, 30 oktober 2023 — De gemeente Beersel ging een onderhouds- en energieprestatiecontract (OEPC) aan met VINCI Facilities, het merk van VINCI Energies gespecialiseerd in integrated facility management en het multi-technisch beheer van gebouwen, om de groeiende uitdagingen van de klimaatverandering en de stijgende energieprijzen aan te pakken. Na vijf jaar en de implementatie van 25 energiebesparende maatregelen in zeven gemeentelijke gebouwen werd er reeds 2,6 GWh aan energie bespaard. Dat komt overeen met 550 ton minder CO2-uitstoot, het equivalent van het aanplanten van 22.000 nieuwe bomen.

Steeds meer instanties voelen druk om zich in te zetten voor groene energie en een lagere CO2-afdruk. Ook de gemeente Beersel zocht naar manieren om zijn energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen, de energiefacturen en onderhoudskosten te verlagen, zijn gebouwen performanter te maken en het comfort voor de medewerkers te optimaliseren en zijn installaties conform de wetgeving te maken. Aangezien het voor de gemeente Beersel niet evident was om dit zelf te realiseren, sloot de gemeente via een publieke offerteaanvraag een Onderhouds- en Energieprestatiecontract (OEPC) af met VINCI Facilities, de expert in facility management en technisch onderhoud van gebouwen, dat van april 2018 tot april 2028 loopt. VINCI Facilities is in samenwerking met het ingenieurs- en architectenbureau Sweco verantwoordelijk voor het ontwerp, de uitvoering, opvolging en analyses van zowel technische als bouwkundige energiebesparende maatregelen. In totaal investeert de gemeente Beersel 1,7 miljoen euro.

“We zijn vereerd om deel uit te maken van dit project. De gemeente Beersel zet zich in om niet alleen binnen de eigen grenzen een positieve impact te hebben, maar ook als inspirerend voorbeeld te dienen voor andere organisaties die streven naar duurzame vooruitgang”, vertelt Ward Beniest, Cluster Manager Technical Maintenance North bij VINCI Facilities België.

Eerste resultaten

VINCI Facilities heeft samen met Sweco 25 energiebesparende maatregelen en werken uitgevoerd wat betreft technische installaties, het gebruik van hernieuwbare energie, de gebouwschil, het onderhoud, regeling en zelfs sensibilisering via bijvoorbeeld affiches. Voorbeelden van maatregelen zijn de vervanging van oude ramen en deuren door energie-efficiënte alternatieven, de vervanging van oude ketels door gasabsorptiewarmtepompen of gascondensatieketels en nieuwe LED-verlichting. De ingrepen werden doorgevoerd in zeven gemeentelijke gebouwen, waaronder een cultureel centrum, sportcentra, een woonzorgcentrum en scholen, om jaarlijks een minimale energiebesparing van 25% te bekomen. Uit de cijfers blijkt dat de gemeente Beersel de vijf eerste jaren haar doelstelling heeft gehaald en zelfs heeft overtroffen dankzij VINCI Facilities en Sweco. Zo werd er in totaal reeds 2,6 GWh aan energie bespaard.

“Tijdens de eerste twee jaar werden in de eerste plaats alle energiebesparende maatregelen geïmplementeerd. Drie jaar na de implementatie zien we de voordelen al duidelijk: 550 ton minder CO2-uitstoot. Deze prestatie toont aan dat het gestelde doel niet alleen ambitieus is, maar ook haalbaar met de juiste innovatieve aanpak, ondanks uitdagingen zoals COVID-19 en de implementatie van de maatregelen in continue bezette gebouwen”, legt Patrick De Visscher uit, Energy & Innovation Manager bij VINCI Facilities België en Certified Measurement & Verification Professional (CMVP) van het project.

Nauwe samenwerking

VINCI Facilities leidt de technische maatregelen, terwijl Sweco vooral verantwoordelijk is voor de bouwkundige maatregelen. VINCI Facilities ontfermde zich, samen met Sweco, over de commissioning van de nieuwe installaties en nadien nam VINCI Facilities het onderhoud en het feitelijke energiebeheer voor zijn rekening. Er werd een baseline vastgelegd, gebaseerd op voorgaand energieverbruik onder normale omstandigheden. Hierin werden factoren zoals onder andere weersomstandigheden en bezettingsgraad opgenomen.

“Jaarlijks evalueert VINCI Facilities de werkelijke besparingen ten opzichte van deze baseline. Grotere besparingen resulteren in een bonus, gelijk verdeeld tussen de gemeente Beersel en de partners, terwijl tekortkomingen volledig worden terugbetaald door VINCI Facilities en Sweco. Deze metingen en afrekeningen volgen het International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP)”, aldus Ward Beniest.

Energiemonitoring en boekhouding

In elk gebouw werd geïnvesteerd in realtime energiemonitoring, wat onverwachte pieken of dalingen kan signaleren via instelbare alarmdrempels. Ook werden extra tellers geplaatst op grootverbruikers om duidelijk de impact per gebouw te zien. Patrick De Visscher: “Nauwe opvolging van operationele en technische aspecten, dagelijkse gebouwbeheersysteemcontroles en zorgen voor energie-efficiënt gebruik zijn van cruciaal belang. De rol van onze technieker, die ondersteuning krijgt door de nodige sectorgerelateerde kennis over de installaties en programmering, is hier niet te onderschatten. Onze technieker documenteert nauwkeurig elke installatiewijziging die een invloed kan hebben op energieverbruik in een logboek. Elke maand maak ik vervolgens rapporten op met gerichte begeleiding en advies.”

“Deze eerste vijf jaar betekenen slechts het begin van een veelbelovende reis naar verdere duurzaamheid en groene innovatie voor de gemeente Beersel en we kijken ernaar uit om samen verder te bouwen aan een milieuvriendelijke en energiezuinige omgeving”, concludeert Ward Beniest.