Innovatie

In een wereld die constant verandert, is het nodig om op nieuwe technologieën te anticiperen.

VINCI Facilities @ VINCI Energies Belgium

Klimaatverandering, energie-efficiëntie, optimalisering van installaties …
In een wereld die constant verandert, is het nodig om op nieuwe technologieën te anticiperen.

Het is onze strategie om een innovatie-vriendelijke omgeving in het leven te roepen. Omdat we actief zijn in markten waar een sterke concurrentie heerst, waar de beslissing van onze klanten vaak door de prijs ingegeven wordt, tonen we ons voortdurend van onze creatieve en innovatieve kant om onze klanten een technische toegevoegde waarde te bieden die het rendement op hun investering verbetert.

Vermits onze grootste verwezenlijkingen aan onze medewerkers toegeschreven kunnen worden, investeren we in carrièremanagement zodat ze hun deskundigheid kunnen vergroten en zo hun optimale prestatieniveau bereiken.

We stimuleren onze medewerkers om in hun dagelijkse werk oog te hebben voor verbeteringen en efficiëntie, en om hun creatieve potentieel te ontwikkelen. Om de 2 jaar organiseert de Groep de ‘VINCI Innovation Awards’. Daarbij worden er duizenden projecten uit de hele wereld onderzocht en bijna 150 innovaties bekroond.

De competitie is niet alleen gericht op technologie, maar bestrijkt het volledige spectrum van innovaties die aan de basis van de vooruitgang binnen de Groep liggen, meer bepaald op de domeinen veiligheid, duurzame ontwikkeling en arbeidsomstandigheden. Die innovaties illustreren een geesteshouding die ons in staat stelt om voortdurend vooruitgang te boeken op het vlak van kwaliteit, veiligheid, deadlines en milieuzorg.

Binnen de verschillende business units van VINCI Energies Belgium promoten we actief de deelname aan de VINCI Innovation Awards. In 2015 namen we met 12 projecten deel.

Test Foam Car

Gedreven door een spirit van innovatie en creativiteit heeft het ingenieursteam van Cegelec Fire Solutions, op basis van zijn lange ervaring, een unit voor schuimtesten ontwikkeld. Deze kan op een eenvoudige en betrouwbare manier de verdeelapparatuur voor blusschuim testen, on site.

Test Foam - Innovation @ VINCI Energies Belgium
Test Foam - Innovation @ VINCI Energies Belgium

Ontdek meer