Manifest

Alle medewerkers van VINCI Energies onderschrijven de uitgangspunten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van de VINCI Groep.

Ontwerp en bouwen

Onze infrastructuur en faciliteiten dienen het publiek en het gemeenschappelijk belang. Daarom streven we ernaar om alle belanghebbenden in onze projecten zo vroeg mogelijk te betrekken, inclusief partners, klanten, leveranciers, verkozen ambtenaren, omwonenden en maatschappelijke organisaties. Wij bevorderen zorg en overleg bij de uitvoer van onze projecten, om ervoor te zorgen dat onze partners nauw betrokken zijn.

Voldoen aan ethische principes

Ethisch handelen is de sleutel tot het verwerven van opdrachten en onze relatie met de klant. Onze business units passen onze zakelijke gedragsregels over de hele wereld toe. Wij dragen zorg voor transparantie bij onze eigen werkwijzen en bij die van onze onderaannemers en toeleveranciers.

Naar een snellere milieutransitie!

We ijveren voor een milieuvriendelijke verandering van het levenskader, de infrastructuren en de mobiliteit volgens drie pijlers: handelen voor het klimaat, het gebruik van grondstoffen optimaliseren via de circulaire economie en natuurlijke omgevingen beschermen. Tegen 2050 willen we CO2-neutraal zijn. Daarom verbinden we ons ertoe onze directe uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen en oplossingen te ontwikkelen die de milieutransitie van onze klanten en onze bedrijfstakken versnellen.

Maatschappelijke projecten

Alle business units van VINCI Energies in België steunen het initiatief van het Fonds VINCI om zo mogelijk te maken dat iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid heeft. Het is vanzelfsprekend om bij onze dagelijkse operationele activiteiten oog te hebben voor de samenleving waarin we samen leven en werken. Wij willen die voor iedereen toegankelijk maken door met persoonlijke steun en financiële middelen organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.

Streven naar 100% ongeval vrij

Wij verwerpen de gedachte dat ongevallen op de werkplek onvermijdelijk zouden zijn. Onze leidinggevenden voelen zich verantwoordelijk om de veiligheid en gezondheid van medewerkers op hun werkplek te garanderen. Onze doelstelling is om volledig ongeval vrij te zijn. Wij bevorderen een veiligheidscultuur waarin medewerkers en leidinggevenden een dialoog voeren over een veilige uitvoering van operationele activiteiten. Wij moedigen onze opdrachtgevers aan om onze werkwijzen te volgen.

Gelijkheid en diversiteit bevorderen

Onze cultuur is gebaseerd op het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden en ervaring. Onze medewerkers delen allen dezelfde waarden en beleven die iedere dag opnieuw. Wij verwerpen alle vormen van discriminatie bij het inhuren van mensen, de dagelijkse werkomgeving en de loopbaanontwikkeling van onze medewerkers. Wij moedigen onze leveranciers en onderaannemers aan om ons voorbeeld te volgen. Wij bevorderen de diversificatie van onze groep leidinggevenden, door ons te richten op vrouwen en mensen van verschillende herkomst.

Duurzame loopbanen bevorderen

Wij hebben een lange termijn benadering in de relatie met onze medewerkers. Wij voelen ons verantwoordelijk om een evenwichtige carrière en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers te bevorderen. Werken bij VINCI Energies betekent het leveren van een bijdrage aan ons succes die het leven van elke dag vergemakkelijken en tegelijkertijd ook werken aan je eigen toekomst. Door opleiding en functieroulatie bevorderen wij een duurzame inzetbaarheid.

Delen in de voordelen van onze prestaties

Onze medewerkers zijn samen de grootste aandeelhouder van VINCI. Wij delen de voordelen van onze groei met onze medewerkers over de hele wereld door toegang tot aandeelhouderschap voor werknemers en andere passende winstdelingsregelingen. Wij zien erop toe dat iedere VINCI medewerker, waar mogelijk, de kans krijgt om te delen in ons economisch succes.