Fonds VINCI

Zodat iedereen zijn plaats vindt in de maatschappij.

Het Fonds VINCI, opgericht in 2012 in België, ondersteunt projecten van algemeen belang. Door het Fonds VINCI op te zetten, geven de oprichtende entiteiten blijk van hun wil om mee de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting, om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te geven.

Het Fonds VINCI wil met menselijke en financiële middelen organisaties ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. Het Fonds kent dus niet alleen financiële steun toe, maar biedt zijn medewerkers van de groep VINCI ook de kans om zich vrijwillig (in de vorm van een peterschap) in te zetten bij de ondersteunde organisaties. De medewerkers van de groep VINCI in België kunnen zich hierdoor op duurzame wijze inzetten voor de ondersteunde organisaties, door hun professionele competenties beschikbaar te stellen ter versterking van de projecten en acties.

Organisaties die belangstelling hebben voor een dergelijk partnerschap worden uitgenodigd om hun kandidaatsdossier in te dienen.

Sinds de oprichting in 2012 hebben reeds 98 organisaties onze financiële en professionele ondersteuning ontvangen. Niet minder dan 100 van onze sociaal geëngageerde medewerkers boden hiervoor hun professionele vaardigheden aan.

Het Fonds VINCI werkt in België rond twee thema’s: de toegang tot de arbeidsmarkt en het samenleven.
Het steunt initiatieven van organisaties die één van de volgende zes subdoelen nastreven:

Wat de toegang tot de arbeidsmarkt betreft gaat het om:

  • initiatieven die de inschakeling op de arbeidsmarkt bevorderen van mensen in een situatie van uitsluiting
  • initiatieven die bijdragen tot de vorming en tot meer kwalificaties voor deze mensen
  • initiatieven die de mobiliteit van deze mensen vergemakkelijken

Wat het samenleven betreft, gaat het om:

  • initiatieven die de jongeren sensibiliseren tot burgerschap
  • initiatieven voor de sociale herintegratie van de meest geïsoleerde mensen
  • initiatieven waardoor de meest achtergestelde mensen toegang krijgen tot huisvesting

Non-profit organisaties die geïnteresseerd zijn in een samenwerking met het Fonds VINCI worden uitgenodigd om hun aanvraagformulier in te dienen. Voor meer informatie over de oproep van de projecten of projecten die we in het verleden al ondersteunden, zie de website van het Fonds VINCI. 

Nabij zijn om efficiënt te zijn

De initiatieven om organisaties te ondersteunen komen vaak van onze medewerkers. Hun persoonlijke, betrokken link met een vereniging verhoogt hun engagement. Hierbij enkele voorbeelden van projecten die we in België reeds realiseerden:

ReMua – Brussel

ReMuA is een muziekschool die anders is dan alle andere. Zij leert meer dan duizend Brusselse kinderen uit kansarme gezinnen een instrument bespelen, zingen of muziek lezen, op school, in hun buurt of tijdens stages. Begeleid door een orkest treden zij regelmatig op voor een breed publiek op bekende cultuurlocaties. Deze muziekactiviteit opent voor de kinderen nieuwe horizonten en bevordert hun zelfvertrouwen, hun doorzettingsvermogen en hun respect voor anderen. Het Fonds VINCI heeft bijgedragen in de aankoop van instrumenten en materiaal om het project uit te breiden tot twee Nederlandstalige scholen.

Het peterschap wordt verzorgd door Michèle Geoffroy, HR & Communication Manager bij VINCI Facilities. De meter verleent de vzw advies over het sociaal beheer van de muzikanten en over externe opleidingen. Ze zal ook proberen om meubels te recupereren voor de nieuwe lokalen en kan ook helpen bij informaticavragen.

De Okkernoot – Halle

In een geklasseerd klooster uit de 19de eeuw wil De Okkernoot – een erkende dienst voor de opvang van mensen met een handicap – twee verdiepingen renoveren om er studio’s in te richten voor 14 mensen met autisme. Het project zal helpen om het gebrek aan opvangplaatsen en de lange wachtlijsten voor deze doelgroep te verminderen. De steun van het Fonds VINCI is bestemd voor de inrichting van gemeenschappelijke woonruimten, een keuken en therapielokalen. Er wordt vooral gewerkt aan de inclusie van de bewoners en de uitbreiding van hun sociale netwerk: deelname aan workshops, begeleide initiatieven voor werk in de wijk (ophalen van glas en afval), een open tuin en terras voor de omwonenden.

Het peterschap wordt verzorgd door Jos Verhaegen, Business Development Manager bij Cegelec. De peter gaat de vereniging helpen om de werken met de leveranciers voor te bereiden en uit te voeren. Hij steekt, indien mogelijk met andere collega’s van zijn bedrijf, een handje toe bij de werkzaamheden en de fondsenwervingsfeesten.

Heikom – St.-Kruis-Winkel

pagina-10-fonds-vinci-heikom-realisatie-project-1De vzw Heikom is een wooncentrum voor mensen met intellectuele beperkingen en mentale problemen, en voor mensen die hersenschade opgelopen hebben. Sommige van hen willen werken, maar dat kan wegens hun problemen niet buitenshuis.

Heikom begon in 2016 met een groententuin en een aanpalende dierenboerderij. Het project streeft ernaar om op de site zelf banen te creëren, om een ontmoetingsplaats te bieden voor de bewoners van het centrum en de buurt, om trainingssessies aan te bieden – en dat alles op een duurzame manier.

Het Fonds VINCI heeft de infrastructuurwerken van de vzw ondersteund. De mentor hiervan was onze collega Kristof, IT System Engineer bij Actemium, wiens ouders landbouwers zijn. Kristof gebruikte zijn kennis om de dieren voor de boerderij te selecteren en helpt bij het telen van de groenten.

Au Four et au Moulin – Bergen

pagina-10-fonds-vinci-four-moulin-avant-travaux-atelier-ambiance-noel-2014‘Au Four et au Moulin’ is het enige opleidingsbedrijf in de provincie Henegouwen dat een opleiding tot ‘bakker-banketbakker’ aanbiedt aan mensen die geen werkloosheidsuitkering ontvangen. Het werkmateriaal was echter verouderd en moest vervangen worden door betere systemen zodat de veertig cursisten betere kansen krijgen om in die sector werk te vinden. Vooral de koelkamers verbruikten veel energie en voldeden niet meer aan de vereisten van het ‘Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen’ (FAVV).

Met de steun van het Fonds VINCI konden ze de koelkamers aanpassen. Het Fonds VINCI gaf financiële steun voor de infrastructuurwerken terwijl onze collega Giuseppe, Senior Design Engineer bij Cegelec, mentor van de vereniging was. Vanuit zijn beroepsactiviteiten is hij bijzonder goed vertrouwd met koelkamers. Hij gaf technisch advies en hielp bij de voorbereiding van de specificaties voor de aanbesteding.

Ontdek meer