Ethische normen

In ons Ethisch en gedragshandvest leggen we formeel een set gedragsregels vast die gelden voor al onze bedrijven en al onze werknemers. Het wordt gebruikt in combinatie met de gedragscode voor corruptiebestrijding. VINCI-werknemers moeten zich bij hun activiteiten houden aan dit kader ter voorkoming van corruptie. Deze regels zijn ook van toepassing op onze samenwerking met leveranciers en onderaannemers.

Sinds 2003 heeft VINCI het Wereldverdrag van de Verenigde Naties ondertekend en daarmee beloofd de naleving van mensenrechten in zijn invloedssfeer te ondersteunen en bevorderen. Als internationale groep werkt VINCI bij haar projecten en in haar bedrijven met tal van werknemers die we rechtstreeks of via onderaannemers in dienst nemen. De aandacht die wij aan mensen rechten besteden, maakt integraal deel uit van onze humanistische cultuur. Wij geven altijd de prioriteit aan mensen in plaats van aan systemen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze teams onze voornaamste troef vormen, want het is aan hun kwaliteit en inzet te danken dat onze ondernemingen met hun projecten en werven het verschil maken. Onze gedecentraliseerde organisatie en onze managementstijl vloeien voort uit deze humanistische waarden: zij benutten individuele en collectieve initiatieven zoveel mogelijk ter plaatse en berusten op vertrouwen, respect en solidariteit om de professionele ontplooiing van onze medewerkers te bevorderen. Wij streven ernaar om deze visie niet alleen met onze eigen teams te delen, maar ook met alle leveranciers en onderaannemers die aan onze projecten en op onze werven werken.