Gemeente Beersel

In samenwerking met VINCI Facilities verduurzaamt de Gemeente Beersel 7 gemeentelijke gebouwen met een energieprestatiecontract.

De gemeente Beersel investeert 1,7 miljoen euro om haar patrimonium te verduurzamen. Ze sluit hiervoor een Energieprestatiecontract (EPC) af met VINCI Facilities en Sweco voor 10 jaar. Jaarlijks zal de gemeente in totaal 25% energie besparen en 412 ton minder CO2 uitstoten, het equivalent van 20.000 nieuwe inheemse bomen.

Een Onderhoud en Energie Prestatie overeenkomst (EPC) is meer dan een “klassiek” onderhoudscontract. Het omvat alle studies, technische diensten en werken, zowel technische als bouwkundige, om een vooraf vastgelegd prestatieniveau te bereiken in de betrokken gebouwen (onder andere op het vlak van energie). Daarnaast omvat het project het onderhoud van alle technische installaties voor 7 gebouwen van de Gemeente Beersel, met in het bijzonder deze die een impact op het energieverbruik hebben. Het gaat hierbij over zogenaamd “prestatiegericht” onderhoud, volgens de Nederlandse norm NEN2767. Deze norm maakt gebruik van “conditiescores” die aan verschillende elementen van de installaties en van het betrokken gebouw worden toegekend.

Om energie te besparen, comfortproblemen aan te pakken of de installaties in de gebouwen conform de wetgeving te maken, heeft VINCI Facilities samen met het ingenieursbureau Sweco niet minder dan 25 maatregelen en werken voorgesteld wat betreft technische installaties (HVAC, verlichting), het gebruik van hernieuwbare energie, de gebouwschil, het onderhoud, de regeling of zelfs het gebruikersgedrag.

Naast de studie, het ontwerp en de implementatie van de te nemen maatregelen staat VINCI Facilities garant voor het onderhoud en de beschikbaarheid bij het vooropgestelde comfort. Tijdens de looptijd van 10 jaar zal dit leiden tot een verminderd energieverbruik van 25%, performantere gebouwen en een lagere onderhoudskost.

Het motto “VINCI Facilities draagt zorg voor gebouwen, eindgebruikers en het milieu” past perfect in het kader van het EPC contract van de Gemeente Beersel. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat de Gemeente Beersel dit contract aan ons heeft toevertrouwd.

Vorige Terug naar overzicht Volgende