Interview met de Managing Director van VINCI Energies Belgium

Marc Lemaire

Marc Lemaire @ VINCI Energies BelgiumDe overnames van Hooyberghs HVAC in 2014 en Kyndt-Neyts, TranzCom en Radar Automation in 2015. VINCI Energies Belgium versterkt al jaren zijn positie door overnames. Blijft dat uw groeistrategie?

Wij willen blijven groeien in België. VINCI en VINCI Energies beschikken al jaren over een strategie om te blijven groeien buiten Frankrijk, meer bepaald in Europa en de rest van de wereld. België is een land in het hart van Europa, waar onze groep historisch een sterke aanwezigheid heeft en waar wij bewezen hebben duurzame resultaten te kunnen bereiken.

Externe groei via selectieve overnames is een belangrijk onderdeel van de strategie om onze activiteiten in België verder te ontwikkelen. Ik benadruk dat het om een selectieve aanpak gaat. We zoeken ondernemingen die actief zijn in één van de vier business lines van VINCI Energies en die potentiële synergiën met onze bestaande business units bieden. Dit kan in België zijn of in het buitenland, via het netwerk van onze merken. Binnen VINCI Energies hebben wij een aantal kennisgebieden uitgekozen waarop wij willen focussen en waarin wij nog niet sterk genoeg staan in België. De ontwikkeling van die gebieden via overnames is ook een doelstelling.

Heeft de huidige moeilijke energiecontext een impact op uw bedrijfsactiviteiten?

Energie-efficiëntie is een belangrijke doelstelling voor onze klanten in al onze bedrijfsperimeters, en is bijgevolg een essentiële factor in bijna al onze aanbiedingen. Voor het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO werden bijna 100.000 verlichtingstoestellen op een lichtmanagementsysteem aangesloten om het energieverbruik te optimaliseren. Wij bieden energieaudits via quick scans of deep scans aan en we kunnen onze klanten helpen bij het behalen van een ISO 50001-certificering. Wij helpen onze klanten hun energieverbruik te meten door meetapparatuur en monitoring software te installeren. We ontwikkelen en implementeren oplossingen om het energieverbruik doeltreffend te verlagen, en ten slotte onderhouden en bedienen we de installaties om ze optimaal te laten renderen. Het Renault Belgique Luxembourg project van VINCI Facilities is een perfect voorbeeld. Na onze audit van de technische installaties besliste Renault Belgique Luxembourg een energieprestatiecontract te ondertekenen. Dankzij een efficiënt onderhoud en energiemanagement via het gebruik van monitoringsoftware overtreft VINCI Facilities ruimschoots de besparingsdoelstellingen. Voor de klant betekent dit lagere energiekosten en CO2-emissies.

Hoe begeleidt u uw klanten bij hun digitale transformatie? Wat onderscheidt VINCI Energies Belgium van de anderen?

Binnen VINCI Energies beschikken wij over uitstekende competenties op het vlak van digitale transformatie. Via ons merkennetwerk delen we die kennis en kunnen alle landen een beroep doen op de knowhow en de ervaring van ons team van specialisten. Fabrieken die volgens de Industry 4.0 principes werken, geconnecteerde fabrieken, het ‘Internet of things’ stellen ons in staat unieke mogelijkheden tot verbetering en perfect predictief onderhoud aan te bieden. Onze teams van Actemium en Axians spelen een voortrekkersrol in de smart industrie, en wij hebben al diverse referenties in België. We richten ons onder meer op ecoproductie, en meer bepaald op intelligente warmteterugwinning om afvalwarmte om te zetten in proceswarmte. Axians werkt ook samen met Cegelec en VINCI Facilities om oplossingen voor smart buildings en smart cities te ontwikkelen. Met TranzCom verzorgen we innovatieve volledige digitale dispatching voor brandweer, ambulancediensten en politie, …  Omexom is actief betrokken bij de ontwikkeling van initiatieven rond smart grids en onze deskundigen werken nauw samen met onze klanten en partners om ze te helpen bij de energieshift.

Veiligheid is een belangrijke indicator van operational excellence en van de gezondheid van een organisatie. Daarom is het engagement van de werknemers essentieel. Wat doet VINCI Energies Belgium om de betrokkenheid van het personeel te verbeteren?

De tijd dat wij ons op veiligheidsvlak beperkten tot de toepassing van een bepaald systeem voor veiligheidsmanagement en het meten van KPI’s, is lang voorbij. Dit alles blijft nodig, en wij volgen onze veiligheidsindicatoren nauwlettend op, maar “achterblijvende” indicatoren duiden enkel op ongevallen en omdat die gelukkig zeldzaam zijn, hebben ze geen betrekking op al onze werknemers. Daarom focussen we veel meer op de bewustmaking en het vermijden van risico’s in onze dagelijkse activiteiten dan op de analyse van ongevallen uit het verleden. Wij spreken van “voorlopende” veiligheidsindicatoren. Voorbeelden zijn LRMA (Last Minute Risk Analysis) vóór het aanvatten van een taak, het melden van gevaarlijke situaties op de site enz. Wij moedigen onze werknemers aan om het principe “zien-waarschuwen-delen” in acht te nemen wanneer het om veiligheid gaat. Elke werknemer heeft de verantwoordelijkheid risico’s op te sporen, anderen ervoor te waarschuwen en ervaringen te delen opdat risico’s in de toekomst worden vermeden. Wij streven niet alleen naar een ongevalvrije werkomgeving, maar ook naar een Safety Excellence cultuur.

Besteedt u, in een wereld die voortdurend verandert, specifiek aandacht aan innovatie?

Innovatie is een kernwaarde voor VINCI. De tweejaarlijkse VINCI Innovation Award moedigt onze werknemers aan om innovatief na te denken over diverse thema’s zoals veiligheid, duurzame ontwikkeling, processen en technieken, marketing en diensten, apparatuur en instrumenten enz. Binnen VINCI Energies focussen wij op thema’s die centraal staan in onze kernactiviteiten: digitalisering, energietransitie, smart industry, smart buildings en smart cities, de nieuwe manier van werken in de kantoren, … In België lopen verscheidene initiatieven (smart glasses, mobiele apparatuur) van wat wij “co-creatie” noemen: het ontwikkelen van innovatieve oplossingen in samenwerking met onze klanten. In het jaarlijks strategisch plan wordt elke business unit aangemoedigd om door innovatie toonaangevend te blijven in al zijn bedrijfssegmenten, zoals bijvoorbeeld in de ziekenhuissector waar Cegelec Fire Solutions een watermist-blussysteem installeert in het ZNA Middelheim ziekenhuis in Antwerpen, het eerste in zijn soort op de Belgische markt.

Sinds juni 2016 heeft VINCI Energies ook het financieel investeringsfonds Inerbiz gelanceerd, waarmee we innovatieve startups financieel ondersteunen. Door Inerbiz kan VINCI Energies  de uitbreiding naar nieuwe technologiën versnellen. Het zal projecten ondersteunen die zich focussen op de toekomst van steden, gebouwen, industrie, energie en smart grids.

Met de jonge afgestudeerden dienen zich nieuwe verwachtingen aan zoals creativiteit, ondernemingszin en versnelde loopbaanontwikkeling. Hebt u een bijzondere aanpak bij VINCI Energies Belgium?

Het is een echte uitdaging om jonge afgestudeerden de kans te geven zich te ontwikkelen wanneer zij bij een grote groep aan de slag gaan. Bij VINCI Energies zoeken wij afgestudeerden die creatief zijn en van ondernemingszin getuigen. Wanneer u mensen met dit profiel aanwerft, is het belangrijk dat u ze op de eerste dag niet meteen vertelt wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen. Toch bieden wij tijdens de introductieperiode opleidingen aan om ze vertrouwd te maken met onze “VINCI Energies Way of Life”, ze inzicht te verschaffen in de waarden van onze bedrijfscultuur en specifieke vaardigheden verder te ontwikkelen. Tijdens onze “zomercursussen” bijvoorbeeld krijgen jonge afgestudeerden een grondige, praktijkgerichte technologische update van wat ze tijdens hun studies hebben geleerd. De veranderingen voltrekken zich in een steeds hoger tempo en jonge afgestudeerden verwachten dat hun werkgever hiermee kan omgaan. Wij halen onze kracht uit onze netwerkstructuur en uit de VINCI Energies’ Way of Life. Die maakt ons immers tot een wendbare organisatie die zich gemakkelijk aanpast aan en vlot reageert op veranderingen in markten en technologieën. Bovendien reageren we proactief zodat we onze klanten een toegevoegde waarde en een daadwerkelijk partnership kunnen bieden.

Ontdek meer