Interview met de Managing Director van VINCI Energies Belgium

Marc Lemaire

Wat is uw visie op de toekomst en waar ziet u VINCI Energies Belgium in de wereld van morgen?

Met VINCI Energies leveren we oplossingen en services in alle technologieën die relevant zijn voor onze vier business lines: infrastructuur, industrie, dienstensector en ICT. In een snel veranderende en digitaliserende wereld zijn we goed gepositioneerd om dat te doen, omdat we alle vereiste expertise dekken. De segmenten waarin we actief zijn, zijn in volle evolutie. De digitale transformatie en de energietransitie zijn de drijvende krachten en staan centraal in onze expertise en in ons aanbod naar onze klanten toe.

We hebben in België een historische sterke aanwezigheid en beschikken al jaren over een strategie om te blijven groeien. We hebben ook bewezen dat we duurzame resultaten kunnen bereiken. Externe groei via selectieve overnames is een belangrijk onderdeel van de strategie om onze activiteiten in België verder te ontwikkelen. Binnen VINCI Energies hebben wij een aantal kennisgebieden uitgekozen waarop wij willen focussen en waarin wij nog niet sterk genoeg staan in België. De ontwikkeling van die gebieden via overnames is dan ook een doelstelling. We zoeken ondernemingen die actief zijn in één van de vier business lines van VINCI Energies en die potentiële synergiën met onze bestaande business units bieden, maar bovendien een meerwaarde betekenen in onze strategie om een belangrijke speler te blijven op het vlak van digitalisering en energietransitie.

Slechts enkele jaren geleden was een goed businessmodel nog de sleutel tot succes van een bedrijf. Door de razendsnelle technologische evolutie moeten bedrijven nu echter constant innoveren. Hoe speelt VINCI Energies Belgium hierop in?

De energietransitie en de digitale transformatie genereren steeds meer mogelijkheden om de expertise die onze merken bieden, samen te voegen. Onze merken bundelen hun krachten om hun actiedomein te verbreden en nog betere oplossingen te bieden aan onze klanten.

Binnen VINCI Energies cultiveren we ook een start-up mentaliteit waar continue innovatie centraal staat. Door de doorgedreven segmentatie staat elke Business Unit aan de top in zijn segmenten en dit zowel op het vlak van de kennis van het proces van de klant, als op het vlak van de laatste technologische ontwikkelingen. Onze Business Units kan je eigenlijk zien als kleine KMO’s. Er is dus geen logge bedrijfsstructuur, maar zij behouden hun snelle reactievermogen, flexibiliteit en ondernemerschap. Persoonlijk initiatief en creativiteit van de medewerkers worden gestimuleerd. Dankzij onze netwerkcultuur en open communicatie worden zij aangemoedigd om ideeën te hebben en deze ook te uiten. Onze medewerkers staan dicht bij onze klanten, weten wat hun behoeften zijn en kunnen snel gepaste oplossingen bieden. Deze mentaliteit zit sterk verankerd in het DNA van onze organisatie. Samen met onze waarden maakt dit de VINCI Energies Way of Life.

De ‘War for Talent’ is meer dan ooit een prioriteit in nagenoeg alle bedrijven. Waarin onderscheidt VINCI Energies zich van andere bedrijven om talent voor zich te winnen?

“Bij VINCI Energies is het onze ambitie een omgeving te creëren waarin iedereen zijn talenten volledig kan ontplooien door een management gebaseerd op vertrouwen, solidariteit, ondernemerschap, verantwoordelijkheid en autonomie. We bieden een brede waaier aan opleidingsmogelijkheden via onze eigen VINCI Energies Academy om onze medewerkers te helpen hun technische en algemene vaardigheden verder te ontwikkelen.

In de groep VINCI Energies, en bij uitbreiding VINCI, zijn de mogelijkheden op persoonlijke ontwikkeling nagenoeg onbeperkt. In België of in het buitenland, in zeer diverse sectoren, in zeer uiteenlopende jobs. Wie er voor gaat, kan bij ons een zeer mooi loopbaantraject maken en bovendien kiest onze groep ervoor om zijn medewerkers te laten delen in het succes via winstparticipaties en aandelenprogramma’s”.

Diploma’s en jaren ervaring zijn niet altijd meer het enige criterium. We focussen ons vaker op competenties, de juiste attitude en de wil om bij te leren.

De ontwikkeling van vaardigheden en expertise van medewerkers wordt steeds vaker een doorslaggevende factor bij de jobkeuze. Hetzelfde geldt voor de integratie van nieuw aangeworven medewerkers. Dit is essentieel voor een geslaagde rekrutering. VINCI Energies Belgium beschikt dan ook over een aantal procedures om nieuwe werkkrachten succesvol te integreren, waaronder :

  • Een onboarding app die nieuwe medewerkers wegwijs maakt binnen het bedrijf vanaf de dag van ondertekening van het contract, dus nog vóór de eerste effectieve werkdag.
  • Introductiedagen die worden georganiseerd om de Groep en zijn activiteiten voor te stellen en waar nieuwe medewerkers kunnen kennismaken met de nieuwe medewerkers van andere afdelingen, maar ook met het topmanagement
  • Mentoring of coaching waarbij nieuwe medewerkers worden gecoacht door meer ervaren collega’s, wat bijdraagt tot de overdracht van de bedrijfskennis en -cultuur.
  • Een ambassadeursprogramma waarbij de eigen medewerkers met trots vertellen over het bedrijf en hun job en zo een geloofwaardige en overtuigende blik achter de schermen bieden.

We merken ook een toenemend belang van het sociaal engagement van een bedrijf.
Jongeren kiezen sneller voor bedrijven die een deel van hun winst terug investeren in projecten met een breder maatschappelijk doel en die dit als een commitment zien.

Het past bij onze manier van denken en doen om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven. Daarom zetten we ons via het Fonds VINCI in voor de maatschappij.

We ondersteunen organisaties met een sociaal en maatschappelijk doel op vlak van samen leven en toegang tot de arbeidsmarkt niet alleen financieel, maar we stimuleren onze medewerkers ook om zich in de vorm van een peterschap in te zetten voor deze organisaties. Dit kan door hun professionele competenties ter beschikking te stellen, zogenaamd competentiemecenaat.

De betrokkenheid van alle medewerkers is van essentieel belang om de werkplek veiliger te maken en om samen te werken aan de veiligheidscultuur. Welke initiatieven worden er genomen om te evolueren naar een Safety Excellence cultuur?

Binnen VINCI Energies is veiligheid een topprioriteit. We streven naar een Safety Excellence-cultuur in al onze Business Units.

Onze overtuigingen en attitudes met betrekking tot gezondheid en veiligheid zijn van onschatbare waarde bij het waarborgen van het welzijn van onze medewerkers en essentieel voor het succes van onze organisatie.

Onze Safety Excellence-cultuur hecht de meeste waarde aan veiligheid, gezondheid op het werk en milieu. Waar een dergelijke cultuur bestaat en waar die door iedereen wordt gedragen, merken we dat:

  • mensen steeds alert zijn voor mogelijke risico’s;
  • mensen volledig begrijpen wat ze in welke situatie moeten doen;
  • mensen open staan voor suggesties;
  • mensen geloven dat hun acties het verschil maken voor zichzelf en voor de anderen
  • managers niet alleen managen, maar echt leiderschap tonen.

Het is in wezen de manier waarop we dingen doen met als doel om ons voortdurend te verbeteren. Safety Excellence-cultuur beïnvloedt de omstandigheden waarin mensen werken.

Zo focussen we al enkele jaren binnen het thema van Safety Excellence op het Look-Warn-Share-principe: Vóór onze medewerkers aan een taak starten moeten zij de werkomgeving ‘scannen’ en de mogelijke risico’s inschatten (Look). Wanneer zij gevaarlijke situaties detecteren dienen zij de collega’s te verwittigen en de nodige acties te ondernemen om de gevaarlijke situatie te controleren (Warn). Vervolgens wordt melding gemaakt van de gevaarlijke situatie via onze Safety Up app en maakt deze deel uit van onze toolboxmeetings waarbij iedereen geïnformeerd wordt over de mogelijke risico’s om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen (Share).

Om een betere bewustwording bij alle werknemers te bevorderen, een breder debat aan te moedigen en veiligheids- en gezondheidsproblemen op het werk aan te pakken, organiseren we jaarlijks ook een “Safety Week“. Een week lang vormen al onze medewerkers in onze kantoren en op al onze werven kleine groepen om dit gemeenschappelijke thema te bespreken.

Veiligheid is een taak van iedereen. Enkel samen kunnen we zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Op het vlak van arbeidsveiligheid dienen onze medewerkers dan ook geen enkel compromis te aanvaarden, niet van klanten, niet van collega’s en niet van de hiërarchie.

Ontdek meer