Slimme zonne-energie voor bewoners van sociale woningen in Lede en Haaltert

Doorbraak
Het is niet evident om sociale huurwoningen van hernieuwbare energie te voorzien. Dat is de afgelopen jaren meer dan eens gebleken. Er zijn behoorlijk wat hindernissen te nemen, maar de twee betrokken partijen trekken in deze tijden van onzekerheid over energieprijzen samen voluit de kaart van hernieuwbare energie in het belang van de bewoners.

Winst voor iedereen
De sociale huisvestingsmaatschappij is overtuigd dat dit enkel voordelen oplevert voor de huurders. “Een lagere energiekost voor de huurder, betekent iets meer ademruimte voor andere levensbehoeften en zo kunnen we ook het risico op (meer) armoede verlagen,” zegt Eddy De Vlieger, algemeen directeur, van SHM Denderstreek.

“De enige kost die de huurder heeft nav de plaatsing van pv panelen is een huurlast die men verplicht moet betalen (dit wordt opgelegd door de overheid). Maar deze huurlast wordt dermate berekend dat de huurder altijd voordeel heeft aan de pv panelen, zelfs al geniet men van sociaal tarief. Dus de energierekening zal sowieso gevoelig verlagen.” – Tom Van Den Berghe, Project Manager – SHM Denderstreek

Snelle realisatie
Er zijn verschillende sterke elementen in de aanpak, zegt Pieter Callebaut, strategic business developer van IZEN. De Sociale Huisvestingsmaatschappij mag rekenen op een volledige ontzorging. Bovendien gaan we voor een snelle realisatie. We voorzien 102 woningen op 10 dagen tijd van een complete zonne-installatie.

“IZEN staat voor een zeer professionele aanpak. Vooraf wordt alles goed doorgesproken en voorbereid zodat de uitvoering extreem vlot verloopt. Een heel goede communicatie naar bouwheer toe.” Tom Van Den Berghe – SHM Denderstreek

Educatief pakket en feest voor bewoners
Wat gebeurt daar op je dak? Hoe zorg je ervoor dat je je stroom optimaal gebruikt? Wat brengt dit op voor mij? Kost mij dit meer aan huur? Hoe ga je zuiniger om met energie? IZEN maakt voor de bewoners een educatief pakket aan. “Weinig tekst, veel pictogrammen en in verschillende talen. Dat zijn de parameters. De ontvanger moet er écht iets aan hebben,” zegt Pieter Callebaut. De bewoners worden ook uitgenodigd voor een feestelijk en educatief moment.

Perscontact SHM Denderstreek:
Mieke Dobbenie
+32 471 17 99 08 Mieke.dobbenie@shmdenderstreek.be

Perscontact IZEN
Pieter Callebaut
+32 470 89 08 99 p.callebaut@izen.be

 

Rebranding en opening nieuwe locatie in Asse voor Axians/Tranzcom

Asse, 3 oktober 2022 – TranzCom, het merk van VINCI Energies Belgium dat gespecialiseerd is in telecommunicatie en energiedistributie zal haar telecomactiviteiten onder brengen onder het merk Axians, het merk van VINCI Energies dat zich richt op informatie- en telecommunicatietechnologie. De rebranding gaat bovendien gepaard met een verhuis van zowel Axians als TranzCom naar een nieuwe locatie aan de Kruiskouter in Asse – de feestelijke opening daarvan is gepland op vijf oktober! 

In 2015 al nam VINCI Energies Belgium, met 2.800 werknemers en een omzet van 600 miljoen €, het toenmalige AEG TranzCom over. In een rebranding worden de telecomactiviteiten van TranzCom nu bij Axians ondergebracht, de energietak blijft operationeel onder de TranzCom-vlag.

Beide entiteiten verhuizen bovendien naar een nieuwe locatie in Asse. Daar zullen 110 medewerkers, van ingenieurs en technici tot arbeiders en administratief personeel, voor minstens negen jaar hun intrek nemen in nieuwe kantoorruimtes, met eveneens een 4.000 m2 groot atelier voor plaatbewerking, maar ook met testlabo’s, en allerhande andere faciliteiten”, aldus Frédéric Mayné, Managing Director van de divisie Infra & Telecom van VINCI Energies Belgium

Met deze nieuwe locatie geven we onszelf de nodige ruimte en faciliteiten om onze ambities voor de komende jaren waar te maken. Momenteel zijn we daarvoor ook nog op zoek naar meer dan tien hooggeschoolde profielen”, stelt Marc Lemaire, Managing Director VINCI Energies Belgium. “In onze eeuwige zoektocht naar efficiëntie en vereenvoudiging is het een logische en onvermijdelijke stap om gelijkaardige activiteiten samen te brengen onder dezelfde merknaam en zo voor maximale synergie te gaan

Teruggeven aan de gemeenschap
Naast de rebranding en de verhuis naar Asse hebben VINCI Energies en haar dochterondernemingen nog wat te vieren, namelijk het 10-jarig bestaan van het Fonds VINCI. Het bedrijf is zeer sterk sociaal geëngageerd en wil samen met haar medewerkers iets terugdoen voor de lokale gemeenschap via sociale en/of sportieve acties.
Zo heeft het bedrijf in 2012 het Fonds VINCI in België opgericht.

“Het Fonds VINCI ondersteunt organisaties met een sociaal en maatschappelijk doel, om samen te strijden tegen elke vorm van uitsluiting en iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te geven. Dat doen we niet alleen door middel van financiële steun, maar ook door onze medewerkers de kans te geven om zich vrijwillig (in de vorm van een peterschap) in te zetten bij de door het Fonds gesteunde organisaties.”, besluit Marc Lemaire.

De vacatures bij Tranzcom zijn hier te raadplegen: https://www.tranzcom.com/vervoeg-ons-team/.

VINCI Energies wil meer vrouwen aanwerven


VINCI Energies in België lanceert tweede ‘Women in technology’-campagne

Voor veel ondernemingen is Internationale Vrouwendag elk jaar weer het moment om hun vrouwelijke werknemers in de kijker te zetten en te onderstrepen wat ze doen om vrouwen gelijke kansen en waardering te bieden. Lovenswaardig, maar het ideaal is natuurlijk om die inspanningen elke dag in de praktijk te brengen, voor vrouwen en andere, non-binaire genderidentiteiten.

Dat hebben ze bij VINCI Energies goed begrepen, getuige daarvan de verschillende onderscheidingen die het bedrijf recent te beurt vielen: het X² Genderequivalent Approved Enterprise–kwaliteitscertificaat, het diversiteitslabel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Bold Champion Award van Veuve Clicquot voor managing director Marc Lemaire en felicitaties van sectorfederatie Agoria voor het goede diversiteitsbeleid.

Nog meer vrouwen aanwerven
Met de ‘Women in technology’-campagne, die dit jaar zijn tweede editie kent, wil VINCI Energies in België ook in 2022 blijven inzetten op meer variatie, en specifiek meer vrouwen op de werkvloer. De campagne omvat verschillende initiatieven om de vrouwelijke werknemers van VINCI Energies in België in de kijker te zetten en meer vrouwen aan te trekken in de traditioneel eerder mannelijke sectoren waarin het actief is: industriële automatisering, energie-, transport- en communicatie-infrastructuur, gebouwtechnieken, brandbeveiliging en facilitaire diensten.

Een van de manieren waarop het bedrijf die stereotypes probeert doorbreken, is door elke maand een vrouwelijke collega in de kijker te zetten op het jobportaal van de groep. Ook worden alle deelneemsters aan de ‘Women in technology’-campagnes uitgenodigd voor een netwerklunch, waar ook een aantal keynotes rond lichaamstaal georganiseerd zullen worden. Daarnaast is het bedrijf ook nog bezig de formulering van haar vacatures te herzien om ze zo inclusief mogelijk te maken.

Afgelopen jaar rekruteerden we, ondanks de coronacrisis, meer dan 300 nieuwe krachten, waarvan een vijfde vrouwen. Een mooi percentage, al willen we dit nog verder omhoog krijgen. We moeten de bestaande genderstereotypes en clichés doorbreken: technologie is neutraal en dus is iedereen bij ons welkom: vrouw, non-binair of man!”, verklaart Marc Lemaire, managing director bij VINCI Energies België.

VINCI Energies in België verwelkomde 300 nieuwe medewerkers in 2021

VINCI Energies in België is actief in industriële automatisering, energie-, transport- en communicatie-infrastructuur, gebouwtechnieken, brandbeveiliging en facilitaire diensten via de merken Actemium, Axians, Cegelec, IZEN, Omexom en VINCI Facilities, alsook via verschillende lokale merken. Ondanks de coronacrisis kon VINCI Energies in België opnieuw honderden nieuwe medewerkers aanwerven, voornamelijk techniekers, project managers, project engineers en software developers. Met de 300 nieuwe talenten, zowel jonge afgestudeerden als mensen met ervaring, telt VINCI Energies Belgium vandaag ongeveer 2.850 werknemers.

Regionale verankering
De nieuwe medewerkers zijn voor de helft Franstalig en de helft Nederlandstalig en gaan aan de slag in een van de twintig vestigingen bij de verschillende merken van VINCI Energies in het ganse land. “Het inzetten van mensen in hun eigen regio is een bewuste strategie”, vertelt Marc Lemaire, Managing Director van VINCI Energies in België: “Onze mensen kunnen zo dicht bij huis aan de slag in een regio waarmee ze zowel privé alsook professioneel vertrouwd zijn. Hoewel we een grote groep zijn, blijven we zo toegankelijk en zijn we regionaal sterk verankerd.”

Women in Technology
Ongeveer een vijfde van de nieuwe aanwervingen is vrouw. Onder de noemer ‘Women in Technology’ zijn er meerdere zowel lopende als geplande initiatieven om dit cijfer verder omhoog te stuwen. Zo zet VINCI Energies in België elke maand een vrouwelijke collega in de kijker op het jobportaal van de groep, werd het door sectorfederatie Agoria gefeliciteerd voor zijn goed diversiteitsbeleid en ging het een partnerschap aan met X Kwadraat, dat zich inzet voor meer gendergelijkheid op het werk. Managing Director van VINCI Energies, Marc Lemaire kreeg bovendien onlangs de Bold Champion Award van Veuve Clicquot. Een prijs voor een man wiens concrete acties bijdragen aan een betere vertegenwoordiging en aandacht voor vrouwen in de samenleving.

Marc Lemaire: “Met de nieuwe aanwervingen dit jaar bestendigen we de groeiambities van de groep en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. We verliezen echter nooit onze ambities uit het oog om vrouwen prominenter aanwezig te maken in technische beroepen en sectoren.”

Overdracht van bedrijfskennis en -cultuur
VINCI Energies in België heeft verschillende initiatieven en oplossingen ontwikkeld om nieuwe werkkrachten succesvol te integreren. Hoewel de Welcome@VINCI Energies Day dit jaar niet fysiek kon plaatsvinden, maakten nieuwe werknemers toch al digitaal kennis met nieuwe medewerkers van andere afdelingen, maar ook met het topmanagement. Daarnaast krijgen ze toegang tot een onboarding app die hen wegwijs maakt binnen het bedrijf. Nog vóór de eerste effectieve werkdag worden ze dus al gecoacht door meer ervaren collega’s, wat bijdraagt tot de overdracht van de bedrijfskennis en -cultuur.

Verdere groeiambities
Bovenop de nieuwe aanwervingen staan momenteel bij VINCI Energies in België nog een driehonderdtal vacatures open. Eddy Vandersmissen, hr-directeur van VINCI Energies in België licht toe: “Zowel in de aanwervingen als de vacatures zoeken we hoofdzakelijk profielen met een technische achtergrond, maar we hebben ook regelmatig vacatures voor ondersteunende functies zoals finance professionals, hr-professionals, management assistenten, etc. Schoolverlaters, mensen met een eerste ervaring alsook professionals met reeds wat jaren op de teller zijn welkom en kunnen de vacatures bekijken op het jobplatform van VINCI Energies in België.”

Hernieuwbare energie en waterstof: samen het fundament voor de toekomstige energievoorziening in Europa

“Er is een gigantische vraag naar en nood aan groene oplossingen om de klimaatdoelstellingen te halen”, zegt CEO Gie Verbunt van IZEN. “Slimme, hernieuwbare energie in evenwicht brengen met krachtige opslag en uitgekiend verbruik is de voor de hand liggende ambitie. We slaan met Solenco de handen in elkaar om de fundamenten te leggen van de toekomstige energievoorziening in Europa.”

“De combinatie van waterstofopslag en zonnepanelen, zorgt ervoor dat hernieuwbare en CO2-vrije energie over een gans jaar beschikbaar is,” zegt Hugo Vandenborre, CEO van Solenco. “We starten samen met IZEN in eerste instantie pilootprojecten in de Benelux. De focus ligt op woonclusters, de vele gerichte vragen van projectontwikkelaars en bedrijfsgebouwen.”

De PowerboxTM: Warmte én elektriciteit
De PowerboxTM van Solenco produceert lokaal waterstof met stroom van de zonnepanelen en slaat die op. Via een omkeerbare brandstofcel genereert de PowerboxTM uit de opgeslagen waterstof weer warmte en elektrische energie op het moment dat er vraag is.

Commercieel model
IZEN commercialiseert de energieopslagoplossingen van Solenco in de Benelux en wordt een one-stop-shop van totaaloplossingen voor haar klanten. Van particulier tot groot bedrijf. Solenco legt zich toe op de productie van het systeem en ontwikkeling van haar technologie.

De samenwerking tussen IZEN en Solenco zal in een eerste fase ondersteund worden door een converteerbare lening van VINCI Energies Belgium aan Solenco.  De lening is converteerbaar op een termijn van drie jaar en is gekoppeld aan een call-optie op 100% van de aandelen van Solenco.

“Na de overname van IZEN enkele jaren geleden, willen we absoluut verder blijven groeien in onze divisie ‘Renewable Energies’. Deze samenwerking is daar een voorbeeld van”, stelt Marc Lemaire, Managing Director van VINCI Energies Belgium.

Samenwerking Izen - Solenco

Nieuw duurzaam gebouw geïnspireerd op het VINCI Energies-logo biedt plaats aan 400 medewerkers

VINCI Energies Belgium opent in Gosselies een nagelnieuwe uitvalsbasis

Het nieuwe gebouw van VINCI Energies Belgium bevindt zich op een steenworp van de vorige site in Gosselies waar reeds een aantal van de merken van de groep actief waren. De investering vormt een logische stap om de verdere expansie van de verschillende afdelingen te faciliteren en de samenwerkingsmogelijkheden, wat VINCI Energies twinning noemt, te stimuleren. Zo verhuizen de regionale medewerkers van VINCI Facilities, Cegelec en Actemium naar het nieuwe gebouw en ook de medewerkers van de vestiging in Nijvel maken de overstap.

Bij VINCI Energies Belgium is men trots op het eindresultaat. Marc Lemaire, Managing Director VINCI Energies Belgium getuigt: “Dit ambitieuze bouwproject is een mooie nieuwe stap in de ontwikkeling van onze groep en zal onze actieradius en visibiliteit in de regio gevoelig vergroten dankzij de verschillende activiteiten die van hieruit worden uitgevoerd: projecten verspreid over gans Wallonië, maar ook in Brussel en zelfs internationaal. In het ontwerp is over elk detail nagedacht. Hierdoor zal iedereen van onze business units die er zal werken dit kunnen doen in ideale omstandigheden. De kers op de taart is de vorm van het gebouw. Passagiers bij onze buren van Brussels South Charleroi Airport krijgen vanuit het vliegtuig meteen te zien dat we hier actief zijn.

De aanwezigheid van VINCI Energies zal een positieve invloed hebben op de regio. Door de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zal het een economisch vlaggenschip voor onze regio zijn. De competenties van VINCI en van de bedrijven uit de sector zullen van cruciaal belang zijn voor de uitvoering van het herstelplan en het omvangrijke programma voor energierenovatie van gebouwen dat de komende jaren gepland staat.” verduidelijkt Staatssecretaris voor de herlancering en strategische investeringen Thomas Dermine.

Duurzaamheid en gebruikerscomfort
Op het terrein van 24.000 m2 opent een kantoorgebouw van 6000 m2 en 3000 m2 opslagplaats, magazijn en labo’s. Daarnaast is er 15.000 m2 gereserveerd als groene ruimte. De aandacht voor duurzaamheid en hernieuwbare energie trekt zich ook door in, op en rond het gebouw. Zo werden er naast zonnepanelen en warmtepompen ook 28 oplaadpunten voor elektrische voertuigen geplaatst.

Ook het comfort van de gebruikers wordt niet vergeten! Zo werden er verschillende smart buildings-installaties geïntegreerd die een gepersonaliseerd beheer per werkzone mogelijk maken. De ergonomie van de werkplekken, ontspannings- en concentratiezones werd ontworpen door VINCI Facilities, het merk van VINCI Energies dat zich richt op Facility Management en technisch onderhoud van gebouwen.

Evelien Menu, Space Planner – Interior Architect bij VINCI Facilities : “Gezien ook wij onderdeel zijn van VINCI Energies Belgium, kennen we de wensen en noden van onze collega’s door en door. We hebben dan ook een op maat gemaakt voorstel uitgewerkt. Hierdoor kunnen de collega’s rekenen op een nieuwe locatie die niet enkel voldoet aan alle technische, functionele en duurzaamheidsvereisten, maar ook een uitermate aangename werkplek zal zijn”.

Benoît Gouverneur, Business Development Manager bij Cegelec, voegt hieraan toe: “Als er één ding is dat je moet onthouden over deze ervaring, dan is het dat het vooral een prachtig menselijk avontuur is. We moesten verschillende behoeften met elkaar verzoenen, met inachtneming van een budget en een tijdschema, en steeds onze doelstellingen van duurzaamheid en kwaliteit voor ogen houden, zoals we dat ook voor onze klanten doen. We zijn dan ook enorm fier dat we al deze criteria hebben samengebracht in dit gebouw, dat als voorbeeld geldt. Petje af voor alle spelers en partners in het project!”

Twinning
Het inschakelen van de verschillende merken of business units van VINCI Energies België is de rode draad in dit bouwproject. Het ontwerp van het gebouw was toevertrouwd aan ASSAR Architects en de ruwbouw aan BAM Galère, maar de verdere scope van het project werd door interne samenwerking of twinning uitgevoerd. Dit is een fundamenteel principe van VINCI Energies, waarbij beroep wordt gedaan op de eigen interne competenties. Axians Audiovisual installeerde de audiovisuele oplossingen, IZEN zorgde voor de zonnepanelen, Omexom voor de elektrische laadpalen en VINCI Facilities verzorgde de kantoorinrichting en zal instaan voor het onderhoud van de technische installaties.

En last but not least“, verklaart Fabrice Montesi, Managing Director van de divisie Buildings, met grote trots, “heeft Cegelec, het toonaangevende merk in de sector van de tertiaire installaties, alle technieken in het gebouw gerealiseerd, van HVAC tot sanitair, elektriciteit en brandbeveiliging. Wij hebben onze installaties zo ontworpen dat de energieproductie en het energieverbruik van het gebouw zo goed mogelijk in evenwicht zijn. Wij wilden absoluut het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen, om de milieu-impact van onze eigen activiteiten te verminderen en zo ons steentje bij te dragen “

Marc Lemaire: “Dit project onderstreept de veelheid aan expertisedomeinen binnen onze groep. Deze samenwerking, of ‘twinning’ tussen onze divisies en afdelingen bewijst keer op keer de sterkte van een multidisciplinaire organisatie en de efficiëntie waarmee we dergelijke grote, complexe projecten tot een goed einde kunnen brengen.”

VINCI Energies Belgium neemt Legendre Conveyors over

De familie Legendre is al meer dan zeventig jaar actief in de sector van de conveying systemen. Vandaag stelt het familiebedrijf 28 mensen tewerk op haar site in Groot-Bijgaarden en voert het projecten uit in meer dan twintig landen. Legendre is gespecialiseerd in het uitwerken van nieuwe productielijnen en productielijnadaptatie of -opwaardering, voornamelijk voor de drankenindustrie. Het bedrijf rekent vooraanstaande namen in de drankensector tot zijn klanten.

Met deze overname bevestigt VINCI Energies Belgium zijn sterke positie als integrator in de zuivelindustrie en breidt het nu ook zijn expertise uit in de brouwerij- en frisdrankensector.

Complementair
De competenties van Legendre vullen de activiteiten van VINCI Energies Belgium aan op twee domeinen. Zo wordt enerzijds het mechanische en machine-aanbod uitgebreid. Anderzijds betekent de overname een versterking van het ‘end of line’ aanbod.

Marc Lemaire, Managing Director van VINCI Energies Belgium licht deze nieuwe stap toe: “Met onze Actemium Business Units en de overname in 2018 van AVT, dat zich specialiseert in heavy load transport, machinebouw, robot- en integratieprojecten op maat, hebben we de laatste jaren een compleet aanbod ontwikkeld voor de automatisering van processen en verpakkingslijnen. Door de overname van Legendre, zetten we verdere stappen in de ontwikkeling van ons logistieke aanbod. Het potentieel is enorm. Met VINCI Energies Belgium geloven we sterk in de kruisbestuiving tussen onze verschillende merken waar Legendre nu ook deel van uitmaakt.”

Ook Luc Clabout, Managing Director van de divisie Industry & Software Solutions binnen VINCI Energies Belgium, is blij met deze overname: “De overname van Legendre past in onze strategie om voor de drankenindustrie een one-stop-shop aanbod te brengen waarbij we onze mechanische, elektrische, automatiserings-  en industrial IT competenties combineren met een doorgedreven kennis van de productie- en bedrijfsprocessen. Het motto van Legendre: “We convey – you relax” weerspiegelt dezelfde visie: een klantgerichte aanpak met een doorgedreven expertise in end-of-line. “ 

Toekomstperspectieven
Bij Legendre Conveyors wordt positief naar de toekomst gekeken. Het bedrijf blijft na de overname door VINCI Energies Belgium bestaan als aan autonome Business Unit en behoudt haar huidige site in Groot-Bijgaarden. Olivier Legendre zal, samen met zijn broer Mathieu, deze nieuwe Business Unit binnen de divisie Industry & Software Solutions van VINCI Energies Belgium leiden. Olivier Legendre: “Onder de vleugels van een grote speler als VINCI Energies schrijven we samen aan een nieuw hoofdstuk voor ons bedrijf met een lange traditie. De expertise die we samen aan de dag kunnen leggen zal onze positie ongetwijfeld versterken.”

Deze overname past volledig in onze groeistrategie”, voegt Marc Lemaire toe. “Wij zijn steeds op zoek naar synergieën met onze bestaande activiteiten. Door deze complementariteit kunnen we ons meer dan ooit profileren als unieke partner voor onze klanten, in dit geval voornamelijk in de drankenindustrie.”

VINCI Energies Belgium organiseert eerste editie van VINCI Environment Day

De groep VINCI, waarvan VINCI Energies Belgium deel uitmaakt, definieerde een duidelijke ambitie en strategie rond de ecologische prioriteiten. Deze staan centraal tijdens de allereerste VINCI Environment Day op 22 september. Op deze dag wordt het volledige team van 2.750 medewerkers van VINCI Energies Belgium, verdeeld over 60 business units en 15 merken, ondergedompeld in de duurzaamheidsvisie van de groep door middel van interactieve sessies, workshops en keynotes. De dag staat ook in het teken van de verdere duurzame ontwikkelingen in het bedrijf en de ‘Green Offering’, het assortiment van duurzame oplossingen van VINCI Energies Belgium.

Marc Lemaire, Managing Director van VINCI Energies Belgium is enthousiast over de organisatie van deze dag: “Door alle medewerkers van VINCI Energies Belgium te betrekken in de duurzaamheidsambities van VINCI, zorgen we ervoor dat ze een belangrijke rol spelen in onze klimaattransitie. Door het detecteren, stimuleren en implementeren van initiatieven van onze medewerkers zorgen we voor een toekomst waarin onze bedrijfsvoering relevant en vooral duurzaam blijft op de lange termijn. Het feit dat we hier een hele dag aan besteden, onderstreept ons engagement en onze ambitie om de ecologische prioriteiten van VINCI te realiseren.”

 

Klimaatambities

Tijdens de VINCI Environment Day kaderen alle onderwerpen in ten minste een van de drie klimaatambities van VINCI. Als eerste is er de focus op de klimaattransitie met de reductie van directe of indirecte CO₂-uitstoot en de duurzaamheid van infrastructuur, steden en regio’s. Hierbij is het doel om tegen 2030 een reductie van 40% van de koolstofemissies te realiseren en tegen 2050 volledig koolstofneutraal te worden. Vervolgens werkt VINCI rond de circulaire economie waarbij de analyse en het hergebruik van afval centraal staat. Daarbij streeft VINCI naar het gebruik van gerecycleerd materiaal en de verkleining van de consumptie van grondstoffen. Ten slotte wordt bij de categorie van leefmilieu ingezet op de bescherming van de biodiversiteit en de lucht-, water- en bodemkwaliteit.

Bart Artois, Directeur Corporate Social Responsibilities & HSEQ van VINCI Energies Belgium: “Met VINCI Energies Belgium hebben we op dit moment al een beloftevolle reeks lopende projecten in onze ‘Green Offering’. Het verder ontwikkelen van deze ideeën zal niet alleen onze eigen duurzame ontwikkeling en CO-reductie bevorderen, maar ook die van onze partners en klanten.”

 

VINCI Environment Awards

Een van de initiatieven die tijdens de Environment Day worden uitgerold is de aftrap van de VINCI Environment Awards. Voor deze wedstrijd roept VINCI alle 220.000 medewerkers wereldwijd op om ideeën naar voren te brengen die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de groep. Na stemrondes door de medewerkers zelf en beraadslaging door een gespecialiseerde jury worden de beste ideeën in de loop van 2021 bekroond met een VINCI Environment Award.

 

 

 

 

Sterke groei doet Cegelec Fire Solutions verhuizen naar grotere locatie

In 2012 vestigde Cegelec Fire Solutions zich in de Industrielaan in Erembodegem. Het team van de brandbeveiligingsexpert telde toen nog 20 mensen. In de afgelopen acht jaar maakte het bedrijf een sterke groei door en zag het dit cijfer bijna verdriedubbelen tot 57 medewerkers. Bij het uitkijken naar een nieuwe locatie viel het oog op het nabijgelegen bedrijventerrein aan de Atomveldstraat in Denderhoutem, slechts op vijf kilometer van het huidige kantoor in Erembodegem. Op 1 september verhuisde het bijna 60-koppige team naar de nieuwe vestiging met de nodige ruimte voor een verdere groei in de toekomst.

Samenwerken met collega’s

Voor de nieuwe vestiging werd samengewerkt met de collega’s van VINCI Facilities, het merk van VINCI Energies dat zich richt op Facility Management en technisch onderhoud van gebouwen. Zij stonden in voor het ontwerp waarbij de focus lag op het creëren van ruime en lichtrijke kantoren. Bovendien kreeg ook het duurzame aspect de nodige aandacht. Bewijs hiervan is de aanwezigheid van laadpalen voor elektrische voertuigen, extra akoestische en thermische isolatie aan de binnenzijde van het plafond, LED-verlichting en aanwezigheidsdetectie om energie te besparen.

Managing Director van Cegelec Fire Solutions, Patrick Merckx is alvast enthousiast: “Het is een plezier om in de nieuwe kantoren te werken. Door onze sterke groei van de afgelopen jaren was de locatie in Erembodegem helaas te klein geworden. Slechts 5 kilometer verder vonden we de perfecte locatie voor kantoren die ruimschoots voldoen aan onze noden en daarenboven nog ruimte laten voor toekomstige groei. Onze werknemers zijn eveneens tevreden, want de nieuwe locatie ligt in een groene omgeving en op vlak van woon-werkafstand verandert er weinig. Dankzij de uitstekende samenwerking met VINCI Facilities, mag het resultaat zeker gezien worden.” 

Specifieke noden

Er werd bewust gekozen om VINCI Facilities in te schakelen voor het ontwerp van dit project. Marnix Dejonghe, Business Unit Manager bij VINCI Facilities licht toe: “Gezien we beide onderdeel zijn van VINCI Energies Belgium, kennen we de wensen en noden van onze collega’s bij Cegelec Fire Solutions door en door. Hierdoor kunnen ze rekenen op een nieuwe locatie die niet enkel voldoet aan alle technische en duurzaamheidsvereisten, maar ook een uitermate aangename werkplek is geworden. Het gebouw bestaat uit erg spatieuze ruimtes met een maximale lichtinval. De ruime kantoren laten het bovendien toe om alle huidige afstandsmaatregelen eenvoudig te respecteren.”

Sterke groei

De sterke groei bij Cegelec Fire Solutions is onder meer te danken aan de focus op innovatie en langetermijndenken. Zo staat het als partner industriële spelers bij met advies op maat wat brandbeveiliging betreft. Het paradepaardje is het digitaal platform S.M.A.R.T. (Sprinkler Management and Remote Tracking), een duurzaam monitoringplatform dat snel en overzichtelijk statusupdates van sprinklerinstallaties communiceert. Daarnaast bouwt het merk van VINCI Energies, brandbeveiligingssystemen in diverse schalen en toepassingsgebieden en heeft het de nodige expertise in huis wat betreft branddetectie en blusgassen.

Uw kantoor tijdens en na COVID-19

In de huidige situatie rijzen er heel wat vragen, zowel bij werkgevers als werknemers over onze veiligheid op kantoor. Het is nu al duidelijk dat de maatregelen die we treffen niet van korte duur zullen zijn en allicht ook niet éénmalig. VINCI Facilities kan jou helpen deze vragen te beantwoorden.

OP KORTE TERMIJN

Hoe kunnen we op een veilige manier terugkeren naar de werkvloer ?

Vanuit heel wat hoeken zien we momenteel documenten opduiken met adviezen van hoe we onze kantoren moeten organiseren na de corona lockdown. Ook wij bij VINCI Facilities zijn volop bezig met deze oefening voor onze eigen gebouwen van de VINCI Energies groep en voor onze klanten. En net zo verscheiden als onze activiteiten zijn ook onze gebouwen. Dit leert ons dat deze ingrepen maatwerk zijn.

Bij de ene zijn plexi schermen de oplossing, bij de andere kunnen vergaderzalen worden ingezet als extra werkplekken of kunnen we de werkplekken schranken en verder uit elkaar plaatsen.

Er zijn natuurlijk ook veel gelijkenissen. Zoals bv. het gebruik van desinfecterende gels, een goede circulatie en een goede ventilatie. Uit deze ervaring hebben wij volgend stappenplan ontwikkeld om u op korte termijn te helpen uw mensen veilig te laten terugkeren naar de werkvloer.

GELEIDELIJKE OVERGANG

  • Een site survey door een van onze ervaren mensen.
  • Intekening op plan van een veilige circulatie en lay-out binnen uw gebouw eventueel met aangepaste space planning.
  • Bepaling van het maximum aantal personen in uw gebouw en per ruimte.
  • Intekening op plan van de te plaatsen beschermingsmiddelen, adviezen en signalisatie.
  • Indien gewenst kunnen wij deze materialen ook bij u leveren en plaatsen.

We bezorgen u bovendien een document op maat van uw bedrijf en gebouw met richtlijnen voor veilig gedrag, adviezen voor aanpassing van uw facilitaire diensten zoals schoonmaak e.d. in de werkomgeving. Hierin staan ook enkele leuke tips die deze periode wat aangenamer kunnen maken.

3D simulatie van een multifunctionele ruimte. Deze kan ingezet worden voor presentaties, informele meetings, lunch, social events enz.

 

OP LANGE TERMIJN

Hoe zal ons kantoor eruitzien in de toekomst?

Van deze pandemie en bijhorende lockdown hebben we ook al veel geleerd. Zo blijkt telewerken best vlot te verlopen en hebben we plots veel minder moeite met het loslaten en vertrouwen van onze werknemers. Er ontstaat een andere manier van werken maar ook van leidinggeven. We zien immers dat onze home-offices ideaal zijn voor het uitvoeren van concentratie- en dossierwerk. Vergaderen op afstand blijkt een stuk efficiënter en to the point te verlopen en we winnen met z’n allen heel wat tijd. Ons fileprobleem loste zichzelf op en onze planeet herademt. Anderzijds missen we onze collega’s, het sociale contact en het teamgevoel. We hebben nood aan elkaar voor inspiratie en perspectief.

We evolueren richting een ontmoetingsplaats, een co-working space, eerder dan ons klassiek gekende kantoor… Minder individuele kantoren, minder standaard burelen in open space. Maar meer brainstormruimtes, informele overlegmogelijkheden, scrum area’s, sociale ruimtes enzovoort.

Mits het behoud van één of meerdere thuiswerkdagen voor uw personeel kan u uw vierkante meters zinvoller gaan besteden. Uw medewerkers worden productiever en krijgen in ruil een betere work-life balance. En u als werkgever heeft hiervoor niet meer oppervlakte nodig. Mogelijks kan u die zelfs reduceren.

Ook hier geldt weer dat dit op maat van uw bedrijf, met uw specifieke activiteit en profielen bepaald dient te worden. Bij VINCI Facilities starten we altijd vanuit een grondige analyse over uw huidige manier van werken, uw toekomstbeeld en de verwachtingen die u heeft van de herinrichting en mentale change.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek waarin onze interieurarchitecten onze volledige werkwijze toelichten en u graag onze recente referenties tonen: philippe.van-hasselt@vinci-facilities.com