VINCI Energies Belgium focust tijdens Safety Week op rol van de collega

VINCI Energies is een voortrekker op vlak van veiligheid op de werkvloer. Uit cijfers van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, blijkt dat het aantal arbeidsongevallen reeds sinds 2015 jaar na jaar blijft stijgen. De onderneming wil een rol spelen in het terugdringen van dit aantal en organiseert dit jaar daarom opnieuw wereldwijd een eigen Safety Week.

De focus tijdens deze Safety Week van 6 tot 10 mei ligt op Look – Warn – Share. Marc Lemaire, CEO van VINCI Energies Belgium: “We richten dit jaar specifiek de aandacht op de collega’s en leidinggevenden. Zij spelen namelijk een belangrijke rol in het voorkomen van een mogelijk arbeidsongeval wanneer ze een medewerker een onveilige handeling zien uitvoeren op de werkvloer.”

Life Saving Rules

Alle medewerkers nemen daarom deel aan een rollenspel dat hen leert hoe ze in dergelijke risicovolle situaties moeten handelen. In kleinere groepjes moeten ze bepaalde situaties inschatten en bepalen hoe ze die het best aanpakken. “Hiervoor volgen we steeds onze ‘Life Saving Rules’”, vertelt Marc Lemaire. “De eerste regel is risicoperceptie. Iedereen moet een potentieel gevaarlijke situatie kunnen inschatten. Ten tweede hebben de dagelijkse leiding en de collega’s de verantwoordelijkheid om elkaar te verhinderen om iets gevaarlijks te doen en ten derde coachen we te allen tijde onze medewerkers op het gebruik van de nodige beschermingsmiddelen en juiste arbeidsmiddelen. Dan hebben we ook nog het werken op hoogte, het uitvoeren van elektriciteitswerken en tot slot veilig tillen en mechanische handelingen.”

Safety video

De VINCI Energies ‘Life Saving Rules’ vormen ook de rode draad in een nieuwe safety video die speciaal werd opgenomen voor de Safety Week en aan iedereen getoond zal worden. “De video toont verschillende scenario’s die zich in werkelijkheid afspelen op onze werven, zoals iemand die een stelling wil gebruiken, iemand die elektriciteitswerken uitvoert en iemand die een zware compressor in een bestelwagen wil laden. Steeds zien we hoe een naaste medewerker de situatie inschat, zijn collega waarschuwt en er wordt verder gewerkt op een veilige manier met de juiste beschermingsmiddelen. Ook op deze manier willen we al onze mensen inspireren om in de toekomst nog veiliger te werken”, vertelt Marc Lemaire.

Mentale coaching, slipcursus, workshops
Sommige afdelingen van VINCI Energies Belgium, doen nog wat extra tijdens de Safety Week. Zo nodigt de Business Unit ‘Long Term Contracts’ van VINCI Facilities op woensdag haar medewerkers uit op het circuit van Zolder voor een slipcursus. De medewerkers van de afdeling Industry & Fire Solutions ontdekken hoe het geheugen werkt, dat mentale prestaties de sleutel zijn tot succes en kwaliteit in het leven en hoe ze maximaal kunnen focussen om werkefficiëntie gevoelig te verhogen.

De mensen van de afdeling Industry & Software Solutions volgen dan weer heel wat workshops omtrent Safety@home of on the road en wellbeing@work. De afdeling Infra zal later, in juni, een EHBO-cursus organiseren voor +/- 350 medewerkers.

Smart Industry Day